Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ 30 mm | ISO 50 | f/10 | 1.30 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ 30 mm | ISO 50 | f/10 | 1.30 s
ISO 125 | 24 mm | f/8 | 1/60 s | SONY ILCA-77M2 | 24mm F2.8
ISO 125 | 24 mm | f/8 | 1/60 s | SONY ILCA-77M2 | 24mm F2.8
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/4.5 | 4 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/4.5 | 4 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/3.5 | 1/320 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/3.5 | 1/320 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1800 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1800 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 40 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 40 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 20 mm | f/8 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 20 mm | f/8 | 1/500 s
Durch's Grüne / Through the Green
Durch's Grüne / Through the Green
Wasserfall / Waterfall - Kräutergarten / Herb garden Altenau
Wasserfall / Waterfall - Kräutergarten / Herb garden Altenau
Windenhaus / Winch House - Okertalsperre / Oker dam
Windenhaus / Winch House - Okertalsperre / Oker dam
Nebelwald / Fog Forest
Nebelwald / Fog Forest
Zum Abladen...
Zum Abladen...
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 400 | 24 mm | f/18 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 400 | 24 mm | f/18 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | 24mm F2.8 @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/14 | 10.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/14 | 10.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/3.2 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/3.2 | 1/100 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 80 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/460 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 80 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/460 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2300 s
Apple iPhone 8 | iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2300 s
Efeu - alt und neu
Efeu - alt und neu
Back to Top